Featured Image

Hangaia tō whare kōrero

A ha Te Arawa e! A ha Te Arawa e! Ko te whakaariki Ko te whakaariki Tukua mai kia piri, tukua mai kia tata Kia eke mai i runga ki te paepae poto a Houmaitawhiti! Ko ēnei kupu a Te Arawa, he mōhiotia whānuitia te motu. He kupu whakaaraara, he kupu whakawhāiti i te iwi… Read more »

Featured Image

2017 Meri Mygind Award: Ria Wihapi-Waikerepuru

Congratulations to Ria Wihapi-Waikerepuru, 2017 recipient of the Meri Mygind Wahine Toa Award.  Further information about her achievements is available on the awards page.

Featured Image

2017 Robin Hakopa Award: Jaqueline Snee

Congratulations to Jacqueline Snee, 2017 recipient of the Robin Hakopa Te Reo Māori Award.  Further information about her achievements is available on the awards page.