He pūkenga, he hiahia nōu ki te ārahi (i te taha o te Pou Tuatahi o Ngā Puna Mātauraka) i ngā mahi
whakamahere, tautoko i ngā ākonga kia angitu ai, me te whakawhanake, whakapakari hoki i te
kākano-rua? Nāia te pōwhiri nā Te Whare Wānanga o Waitaha kia tono mai i te tūranga nei hei Pou
Tuarua.

We are seeking a professional and experienced librarian to join the team as a Pou Tuarua | Associate
University Librarian. In this position, you will work in partnership with the Pou Tuatahi | University
Librarian and lead the Library’s strategic planning, teaching support for student success, and the
development and application of bicultural practice for library staff.

Applications close 5 December 2021. Further information about this opportunity is available at Job Vacancies.

Written by Tari