Site icon Te Rōpū Whakahau

Mōteatea

He Moteatea

E Pā Tō Hau 
nā Rangiamoa o Ngāti Apakura, c.1864
E pā tō hau he wini raro, he homai aroha ī
Kia tangi atu ki au i konei, he aroha ki te iwi
Ka momotu ki tawhiti, ki Paerau. Ko wai e kite atu?
Kei hea aku hoa i mua rā, i te tōnuitanga ī?
Ka haramai tēnei, ka tauwehe, ka raungaiti au ī.
E ua e te ua, e tāheke koe i runga rā ē!
Ko au ki raro nei riringi ai te ua i aku kamo.
Moe mai, e Wano, i Tīrau, te pae ki te whenua
I te wā tūtata ki te kāinga koua hurihia.
Tēnei mātou kei runga kei te toka ki Taupō,
Ka paea ki te one ki Waihi, ki taku matua nui
Ki te whare kōiwi ki Tongariro, e moea iho nei.
Hoki mai e roto ki te puia nui ki Tokānu,
Ki te wai tuku kiri o te iwi e aroha nei au ī!

Whakatau Rangi Ake
Whakatau rangi ake te here ki tāku ate
Pūpū ake nei i te mauri o te aroha
He hononga ki te iwi kua whakangaro
ki te pō
Te pō uriuri, ki te pō, i oti atu
Kei ngā whakaoati herea ki te rangi
He huarahi atu, tīhei mauri ora i!
Tāku Rākau e
nā Mihi-ki-te-Kapua o Tuhoe, c.1873
Taku rākau e
Tau rawa ki te whare
Ka ngaro a Takahi e
Te whare o te kahikatoa
Hei ngau whakapae
Hei whakapae ururoa
e hau mai nei
Kei waho kei te moana
Kāore āku mihi e
Aku tangi mō koutou
Mau puku ko te iwi e
Ka mōwai tōnu te whenua
e takoto nei

Exit mobile version