Site icon Te Rōpū Whakahau

Hangaia tō whare kōrero

A ha Te Arawa e!
A ha Te Arawa e!
Ko te whakaariki
Ko te whakaariki
Tukua mai kia piri, tukua mai kia tata
Kia eke mai i runga ki te paepae poto a Houmaitawhiti!
Ko ēnei kupu a Te Arawa, he mōhiotia whānuitia te motu. He kupu whakaaraara, he kupu whakawhāiti i te iwi hoki, arā, he kaupapa kei te haere, he korero kei te whakatakoto, he whare kōrero tonu kei te hanga.
Ka noho mai ko enei kupu i runga nei, hei poutokomanawa mō tō tātau hui ā-tau mō Te Rōpū Whakahau.
Me tirohia tātau ki tēnei whare. E toru ngā pou ka tūhono i te tāhuhu ki te tūāpapa, ki te kaupapa rānei, ki a Papatūānuku rānei. Ko te pou tuarongo o tō tātau whare, he tirohanga ki te ao tawhito. He orite ki ngā matauranga e tiaki nei tātau i roto i ngā whare pupuri tāonga, i ngā whare pupuri kōrero, i ngā whare pukapuka tonu.
Ko te pou tāhū, ko te ao hou tēnā, te ao hurihuri, arā, ko te ao hangarau e noho nei tātau i ēnei rā. Ko te ao hoki o ō tātau tamariki mokopuna e heke mai nei, e heke mai nei.
Ko te tāhuhu o te whare, e kīa ana, ko te waka o te mātauranga. Ka tūhono te tāhuhu i ngā matauranga o te ao tawhito ki te ao hou.
Kei te kite i ngā hua ka puta mēnā kua tika te tūāpapa, kaupapa rānei o te whare. Arā, ko ngā rautaki, ko ngā kaupapa here, ko nga whakatakoto tikanga, ko ngā whakamāherehere kaupapa here hoki.
Kaua e pōhēhē, he māmā noa iho tēnei mahi, te hanga whare, e kao.  Kaua hoki e pōhēhē kei roto katoa te mātauranga māori i ngā kaupapa nei. Heoi ēnei taumahatanga, ka whakpau werawera tonu te iwi, kia hangaia he whare. Nā te moemoeā kotahi rātau i whakatakataka.
Nikā rā te mihi aroha nei ki a koutou o Te Arawa. Papaki kau ana ngā tai o mihi           ki a koutou ngā tohunga o te manaaki, pari nui atu ana ki te ākau o aroha. Ka timu mātau anō nei ko te tai, ā, e kore hoki e warewaretia ō koutou manaaki mai.
Mokori anō kia rere a mihi ki ngā kaimahi o Te Ware o te Maatauranga Rotorua Libraries, me ngā kai kauhau kōrero puta noa i Te Arawa. Mei kore ake i a koutou, e kore hoki e tutuki pai, e tutuki tika tēnei, tō tātau kaupapa whakahirahira o Te Rōpū Whakahau. Ko whangai hoki mai ki te wai-ora, kia purena te hinengaro, me kī, kia hangaia he whare kōrero. Kei te mihi, kei te mihi, kei te mihi.
Ko tāku noa nei, ko te whakairi kōrero ki te pakitara o te whare hei tirohanga mā tātau o Te Rōpū Whakahau.
Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātau kotoa.

Exit mobile version